בהר סיני (“At Mount Sinai”)

Behar Behukkotai By :  Louis Polisson JTS Alum (Rabbinical School, Kekst Graduate School) Posted On May 19, 2017 / 5777 | דבר אחר | A Different Perspective

At Mount Sinai
We chose Her
And what did She say?

Declare liberty for boy and girl
There shall be a Sabbath of complete rest for the land
A Sabbath
For Being

You shall return
You shall return
You shall return
To the Land
To Being

Then you will dwell in the Land—
                                                in security
If you walk in My statutes
And observe My commandments
And enact
Justice
And Love of Kindness
And walk humbly
With
Your Being

Since Mount Sinai
It’s been simple
The law
Inexplicable
The obligation
Is
To love Being

For She said
Mine
Are the Children of Israel
Partners
They are My partners,
Whom I brought
Out of a land of narrowness
I
Y H W H
am your God

בהר סיני
בחרנו בה
ומה דיברה?

דרור יקרא לבן ולבת
שבת שבתון יהיה לארץ
שבת
 להויה

תשובו
תשובו
תשובו
לארץ
להויה

וישבתם
 על הארץ–
                            לבטח
אם בחוקותי תלכו
ואת מצו‍ותי תשמרו
ועשיתם
משפט
ואהבת חסד
והצנע לכת
עם
הוויתך

מהר סיני
היה פשוט
החוק
שאין לו הסבר
החיוב
הוא
לאהבה את הויה

כי אמרה
לי
בני-ישראל
שותפים
שותפי הם,
אשר הוצאתי אותם
מארץ מיצרים
אני
יהוה
אלוהיכם